tekst
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor
Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92-80, 4/2011-79, 21/2011-398, 28/2011-519
Zbirka: /
Institucija: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, INDOK center
Globalni ID: SI_MKS_005_00513
Dediščina:
EŠD: EŠD: 435
Opis: Znamenje z Marijinim kipom na stebru in kipi svetnikov stoji na dvignjenem podstavku za ograjo sredi trga. Na mestu baročnega originala dela Jožefa Strauba iz leta 1748 stoji kopija.
..