Razvoj in implementacija: Franc J. Zakrajšek s sodelavci (franc.zakrajsek@guest.arnes.si)