Skip Navigation Links

Javni portal dediščinskih e-vsebin je nastal na pobudo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na sodoben informacijski način uresničuje javno korist varstva dediščine, s tem da omogoča dostop do informacij o dediščini vsakomur, še posebej mladim. Zasnova javnega portala izhaja iz spoznanja, da je treba omogočiti enoten prikaz javnega digitalnega gradiva o dediščini ne glede na to, kdo hrani osnovne podatke in kakšne digitalne vsebine dediščino predstavljajo.

Večina e-vsebin, ki so na portalu predstavljene javnosti, je nastal v povezavi z mednarodnimi projekti, pri katerih so poleg Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Ministrstva za kulturno sodelovali tudi drugi javni zavodi s področja kulture in kulturne dediščine. Sodelovanje pri teh projektih je pomembno zaradi neposrednega vključevanja lastnega znanja v razvoj najnovejših evropskih standardov, pristopov in tehnoloških orodij na področju digitalizacije, dostopnosti in trajnega hranjenja digitalnih vsebin kulturne dediščine.

Javni portal in njegova vsebina ter funkcionalnosti na najboljši način potrjujejo uporabnost Registra kulturne dediščine kot osrednje informacijske podpore izvajanju varstva na nacionalni ravni, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Hkrati se s povezavo med registrom in portalom na eni strani in vsebinsko širitvijo portala na nova področja na drugi strani odpirajo nove možnosti za posredovanje novih e-vsebin in povezovanje z drugimi ustvarjalci in hranitelji takšnih vsebin. Zato si bomo prizadevali, da bomo portal v prihodnje še nadgrajevali v želji, da postane še prijaznejši za vse vrste uporabnikov, da bodo še izboljšane možnosti za ponovno uporabo e-vsebin v različne namene, predvsem pri izboljšanju prepoznavnosti Slovenije v Evropi in svetu, pri spodbujanju javnega zanimanja za našo kulturo in dediščino, pri vzgoji, izobraževanju, raziskovanju, kulturnemu turizmu in Kreativni Evropi nasploh, predvsem pa pri uporabi kulturne dediščine kot pomembnega četrtega stebra trajnostnega razvoja.Portal povezuje iskanje po nepremični dediščini z digitalnimi vsebinami dediščine in omogoča iskanje in prikaz enot v prostoru, na karti. Z iskanjem po dediščini iščemo po dediščini med arheološkimi najdišči, stavbami, naselji, parki in vrtovi, spominskimi objekti in kulturno krajino. Po digitalnih vsebinah med 3D modelih, člankih, slika/grafika (fotografije dediščine in kulturnih vsebin), teksti (zapiski Franceta Steleta, odloki o razglasitvah dediščine), polno besedilo iz DEKD (išče po tekstu člankov in publikacijah Dnevi kulturne dediščine) in po publikacijah Varstvo spomenikov.  Iskanje tako po dediščini kot po digitalnih vsebinah pa povezuje karta, kjer lahko iščemo, filtriramo vsebine in na karti prikažemo samo np. gradove v Sloveniji, s klikom pogledamo kaj se nahaja na doočeni lokaciji v Sloveniji in izrišemo pot, da dobimo digitane vsebine ob tej poti.


.
 
               
Razvoj in implementacija: Franc J. Zakrajšek s sodelavci (franc.zakrajsek@guest.arnes.si)