Skip Navigation Links
 
Ljubljana - Spomenik Franu Ramovšu
EŠD: 9633
Na pokončnem, kvadrastem kamnitem podstavku z vklesanim imenom je pritrjeno bronasto poprsje slavista dr. Frana Ramovša (B. Kalin, 1961).
Zvrst: spominski objekti in kraji
Datacija: tretja četrtina 20. stol., 1961
Avtor: Boris Kalin (kipar; 1961)


1 
.