Skip Navigation Links
 
Krajna vas - Rimskodobna naselbina V grižcah
EŠD: 7290
Rimskodobna naselbina, dokazana z grobljami stavb in notranjo naselbinsko razdelitvijo, vidne so smeri ulic. Domnevamo tudi manjši obodni zid naselbine.
Zvrst: arheološko najdišče
Datacija: rimska doba
Avtor: /


1 
.