Skip Navigation Links
 
Štanjel - Grad
EŠD: 7244
Renesančni grad, ki je deloma nastal na starejših srednjeveških osnovah. Ohranjen še poznosrednjeveški stolp s polžastim stopniščem. Del gradu je bil preurejen v galerijo L. Spacala (arh. N. Šumi).
Zvrst: stavbe
Datacija: pozni srednji vek, zadnja četrtina 16. stol., 1583, zadnja četrtina 17. stol., 1696, prva polovica 20. stol., 1920-1935
Avtor: Nataša Štupar Šumi (arhitekt; 1970-?), Maks Fabiani (arhitekt; 1920-1935)


1 2 3 4 5  ... 
.
 
               
Razvoj in implementacija: Franc J. Zakrajšek s sodelavci (franc.zakrajsek@guest.arnes.si)