Skip Navigation Links
 
Brestanica - Grad Rajhenburg
EŠD: 46
Najstarejši v virih omenjen slovenski grad (895) z ohranjeno romansko zidavo, zgodnjegotsko kapelo in renesančnimi profanimi poslikavami, današnja podoba iz okoli 1600. Zbirališče izgnancev med 2. svetovno vojno (spominska plošča iz 1995, razstava).
Zvrst: stavbe
Datacija: zadnja četrtina 9. stol., 895, 12. stol., pozni srednji vek, prelom 16. stol. in 17. stol., druga svetovna vojna
Avtor: /


1 2 
.
 
               
Razvoj in implementacija: Franc J. Zakrajšek s sodelavci (franc.zakrajsek@guest.arnes.si)