Skip Navigation Links
 
Kostanjevica na Krki - Cerkev sv. Miklavža
EŠD: 1910
V jedru poznogotska cerkev iz 16. stol. z neogotsko zunanjščino in letnico 1692 na zvoniku. Tristrano zaključeni prezbiterij je 1932 poslikal Jože Gorjup.
Zvrst: stavbe
Datacija: 16. stol., zadnja četrtina 17. stol., 1692
Avtor: Jože Gorjup (slikar; 1932)


1 
.