Skip Navigation Links
 
Ljubljana - Hiša Gornji trg 27
EŠD: 18972
Dvonadstropna hiša nekdanjega Otroškega zavetišča s klasicističnim šestosnim pročeljem s prehoda 18. v 19. stol. V fasadni niši baročen lesen in polihromiran kip Brezmadežne.
Zvrst: stavbe
Datacija: prelom 18. stol. in 19. stol.
Avtor: /


.