Skip Navigation Links
 
Ljubljana - Spomenik Franu Miklošiču
EŠD: 14658
Kamnito portretno doprsje slavista F. Miklošiča (kipar T. Kos, 1926) na Peruzzijevem podstavku za spomenik cesarju Francu Jožefu I. iz 1908 s cesarskima orloma in klečečo ženo z grbom in vencem v rokah.
Zvrst: spominski objekti in kraji
Datacija: prva četrtina 20. stol., 1908, druga četrtina 20. stol., 1926
Avtor: Svetoslav Peruzzi (kipar; 1908), Tine Kos (kipar; 1926)


.