tekst
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena
Ur.l. RS, št. 51/2009-2500
Zbirka: /
Institucija: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, INDOK center
Globalni ID: SI_MKS_005_06963
Dediščina:
EŠD: EŠD: 9635
Opis: Na pokončnem, kvadrastem kamnitem podstavku z vklesanim imenom je bronasti doprsni kip slavista dr. Ivana Prijatelja (kipar France Gorše; postavitev arhitekt Jože Plečnik, 1942).
..