tekst
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto
Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480
Zbirka: /
Institucija: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, INDOK center
Globalni ID: SI_MKS_005_06484
Dediščina:
EŠD: EŠD: 8722
Opis: Glavni mestni spomenik NOB sestavljajo spominska loža z doprsjema B. Kidriča in S. Rozmana ter bronastima kipoma Pesem svobodi in Talec. Avtor ureditve iz 1953 arhitekt Marjan Mušič, kipar J. Savinšek.
..