Slika
Novo mesto - Spomeniški kompleks Na vratih, kip Pesem svobodi
Avtor: Judita Podgornik Zaletelj
Zbirka: Kompendij kulturne dediščine Slovenije
Institucija: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Globalni ID: SI_IPCHS_KDG_2039
Dediščina: Novo mesto - Spomeniški kompleks Na vratih
EŠD: EŠD: 8722
Opis: javni spomenik, kip, loža
..