Slika
Novo mesto
Avtor: Arhiv Republike Slovenije
Članek: Jelka Pirkovič: Novo mesto
Publikacija: Srednjeveška mesta, Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine, 1998
Leto: 1998
Zbirka: Dnevi evropske kulturne dediščine
Institucija: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Globalni ID: SI_IPCHS_DDG_010_096
Dediščina: Novo mesto - Mestno jedro
EŠD: EŠD: 492
Opis: srednjeveško mesto, mestno jedro
..