Skip Navigation Links
 
Šmatevž - Dvorec Štrovsenek s parkom
EŠD: 7932
Dvorec ima štiri trakte z notranjim arkadnim dvoriščem. Najstarejši trakt iz 1578-1590, trije trakti dodani v 18. stol., leta 1869 prezidan. Park z romantičnimi sestavinami, značilnimi za 19. stol.
Zvrst: stavbe
Datacija: zadnja četrtina 16. stol., 1578-1590, 18. stol., tretja četrtina 19. stol., 1869
Avtor: /


1 
.
 
               
Razvoj in implementacija: Franc J. Zakrajšek s sodelavci (franc.zakrajsek@guest.arnes.si)