Članek
Ob dokumentaciji arheološkega odkrivanja Freisinškega trga Otok pri Dobravi - Gutenwerth
Avtor: Vinko Šribar
Publikacija: Varstvo spomenikov 17-19 (1), 1974
Leto:
Zbirka: Varstvo spomenikov
Institucija: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Globalni ID: SI_IPCHS_VSC_17-19-1_002
Dediščina: Drama - Območje srednjeveškega mesta Gutenwerth
EŠD: EŠD: 8614
Opis: Srednjeveško mesto, ki je bilo uničeno v poznem 15. stol.
..