fotografija
Ljubljana - Spomenik Ivanu Prijatelju
Avtor: Fototeka INDOK: 1998, Magda Miklavčič
Zbirka: /
Institucija:
Globalni ID: SI_MKS_004_02976
Dediščina:
EŠD: EŠD: 9635
Opis: Na pokončnem, kvadrastem kamnitem podstavku z vklesanim imenom je bronasti doprsni kip slavista dr. Ivana Prijatelja (kipar France Gorše; postavitev arhitekt Jože Plečnik, 1942).
..